Zo begon het

In het begin van de jaren 60 werd de dagelijkse kindermis van acht uur met orgelmuziek begeleid. Dit gebeurde afwisselend door de fraters Marcellus Bijnens en Luc Machon. Marcellus duidde iedere dag ook een paar jongens van zijn klas aan om mee te zingen.

Wanneer frater Marcellus in 1964 naar de missie in Belgisch Kongo vertrok, nam Luc de gewoontes van Marcellus over. Meer nog: in september 1964 richtte hij met 38 jongens uit de vierde, vijfde en zesde klas een knapenkoor op. Onder hen o.a. Luc Broux, Johan Creten, Eddy Pirotte, Herman Van Kerckhove, Theo Cupers, Marcel Vandeput, Freddy Monten, Filip Lijnen, Benny Jaspers, Willy Jacobs, enz.

Een naam voor het koor vinden was niet echt moeilijk. Reeds vanaf 1937 zongen er, onder leiding van frater Eugène Nouwen, “Zonhovense Leeuweriken” in onze gemeente. Vanaf 1947 was frater Egbertus hun dirigent. Bij zijn overlijden in 1957 hield het koor op te bestaan. Het nieuwe koor nam de naam “de Zonhovense Leeuweriken” over, en legde meteen de link naar het glorierijke verleden.

Het eerste optreden voor groot publiek vond plaats tijdens de kerstviering in december 1965. De eerste deelname aan het Europees muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt in mei 1966 leverde al meteen een eerste prijs op. De eerste grote koorreis werd reeds in 1968 een feit: pastoor Camille Engelbos organiseert voor de Zonhovense Leeuweriken een onvergetelijke kooruitstap naar Lourdes.

In 1974 kregen de warme jongensstemmen de steun van ijlere en scherpere meisjesstemmen. Een oudercomité nam vanaf dan de praktische beslommeringen rond het koorleven van de Zonhovense Leeuweriken ter harte. De dirigent zal zich voortaan volledig kunnen toeleggen op de artistieke uitbouw van het koor.

In 1991 verkoos Luc Machon het een beetje rustiger aan te doen en werd er uitgekeken naar een nieuwe dirigent.
Veerle Vanheel, dochter van Leon, de toenmalige dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Quintinus, nam de uitdaging aan. Veerle beschikt over een ruime muzikale bagage, en neemt, nog steeds, de Zonhovense Leeuweriken enthousiast mee op sleeptouw. Ze schenkt ruime aandacht aan zowel lichte als ernstige koormuziek uit uiteenlopende landen en talen. Ze gaat nieuwe muzikale uitdagingen niet uit de weg en verlegt met haar professionele aanpak de grenzen van het koor.

De gedaanteverwisseling is voor de leeuweriken een hele gebeurtenis, maar het klikt bijzonder goed, en mooie verwezenlijkingen blijven dan ook niet uit.

Uitstraling binnen en buiten de grenzen

Met het Europees muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt hebben de Zonhovense Leeuweriken een speciale band. In mei 2014 hebben zij zich voor de vijfentwintigste keer kunnen meten met tal van Europese topkoren. Veertien eerste prijzen (o.m. in 2014) en drie eerste prijzen cum laude sieren intussen de prijzenkast. En als de internationale jury na afloop dan in haar verslag schrijft: "Dit koor heeft een uitstekende vocale cultuur. Hier wordt gezond en eerlijk gemusiceerd." "De jury zag een deugddoend koor en een gelukkige dirigent die in evenwicht is met zichzelf." "Bravo voor deze zonnige Leeuweriken", dan is het enthousiasme voor de toekomst gewekt.

De Zonhovense Leeuweriken ontvingen de voorbije jaren groepen uit Polen, Estland, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Rusland. Zelf konden ze tijdens onvergetelijke koorreizen uitgebreid kennismaken met de gebruiken en leefgewoontes van hun buitenlandse koorvrienden. Bijzonder met de Tsjechische koren uit Tachov en Praag en de koren uit Ivanic Grad (Kroatië) en Antiesenhoven (Oostenrijk) groeide er een hechte band.

In 1999 werden de Zonhovense Leeuweriken laureaat van de gemeentelijke cultuurprijs Pieter-Jan Van Paesschen. Een mooie erkenning voor een rijk koorleven met culturele kwaliteit en uitstraling, verrijkende en ver reikende sociale contacten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Het koorleven nu

In 2014, 50 jaar na de start, komen de Zonhovense Leeuweriken nog altijd even fris en jong voor de dag!
Naast de jaarlijkse concerten bij gelegenheid van Kerstmis en in de lente en de verschillende vieringen in en buiten Zonhoven, blijven de Zonhovense Leeuweriken vaste deelnemers aan het Europees muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.
Koordagen, concertreizen en andere kooractiviteiten vullen steevast de jaarlijkse agenda.

Elke zondag om 10u verzamelen een veertigtal jongens en meisjes vanaf 9 jaar in hun lokaal, voor hun wekelijkse portie koorrepetitie. En voor de allerkleinsten, onze Leeuwerikjes, is er een uurtje repetitie elke zondag om 11u. Tijdens de vele uren van samen zwoegen en zweten, maar ook van samen genieten en vieren, leren ze elkaar beter kennen en waarderen en groeit er een fijne vriendschapsband.